Een warmere samenleving

Het is onze overtuiging dat de maatschappij nood heeft aan meer warmte: meer tijd maken voor elkaar, meer luisteren naar elkaar, meer openheid voor elkaar. Vanuit die houding vertrekken al onze relaties: die met klanten, met leveranciers, met medewerkers en met partners. We streven naar een warmere en tragere samenleving die zich kan aanpassen en open staat voor verandering.

Voor veel vluchtelingen blijkt de afstand tot werk of opleiding (te) groot. Allerlei obstakels liggen in de weg: taalachterstand, geen diploma's of diploma's die niet worden aanvaard, vooroordelen op de arbeidsmarkt, etc. TIMMERWERKT wil vanuit een achtergrond van schrijnwerk (meubelmaken, maatwerk, decorbouw, interieurinrichting, etc.) gemotiveerde vluchtelingen een laagdrempelige kans geven om werkervaring op te doen, wat bevorderlijk is voor hun eigenwaarde en deelname aan een inclusieve samenleving.

 
IMG_20171102_105914.jpg
20151125-timmerwerkt-1212.jpg
CUCULA-refugee_Autoprogettazione-furniture_Enzo-Mari_Sally-Lazic_dezeen_936_3.jpg
 

Team Timmerwerkt!

De drijvende kracht achter TIMMERWERKT vzw is Hans en Oli. Hans heeft een achtergrond als lesgever in IT en de sociale sector. Daarna heeft hij zich gevestigd als zelfstandig meubelmaker. Hij heeft een brede reiservaring in Afrika en het Midden-Oosten en heeft een aantal maanden vrijwilligerswerk gedaan in Malawi. Oli is opvoeder en heeft ervaring in het creatief en actief stimuleren van kwetsbare doelgroepen. Vooral actief zijnde in de jeugd- en sociaalartistieke sector beschikt hij over een netwerk van dienstverleners en creatieve duizendpoten. TIMMERWERKT vormt voor beiden het snijpunt tussen creativiteit, menselijkheid en leren.

TIMMERWERKT vzw wordt opgericht in januari 2018. Dit is een verhaal wat we niet alleen kunnen én willen schrijven: we geloven heel sterk in samenwerking en co-creatie. TIMMERWERKT is een pilootproject, een vereniging, een workshop, een intercultureel experiment dat mensen en organisaties bottom up met elkaar verbindt. We beogen geen winst om de winst: de economische activiteit die we ontplooien dient om onze maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Vandaag werken we samen met volgende partners. We blijven bouwen aan een breed sociaalmaatschappelijk en professioneel netwerk, van waaruit we samenwerkingsverbanden kunnen creëren en een brugfunctie kunnen vervullen. Zo bieden we nieuwkomers kansen om zich verder te ontplooien en verhogen we de toegankelijkheid tot onze Westerse maatschappij. 

In het bijzonder willen we ook Kurt Stockman bedanken voor zijn foto's, en Stans voor ons geweldige logo!

Kan ik iets doen?

Ben je geïnspireerd door ons verhaal en wil je op één of andere manier mee de handen uit te mouwen steken? We kunnen altijd extra hulp gebruiken, en dat is zeker niet beperkt tot timmeren alleen! Misschien trek je graag foto's, wil je verhalen vertellen of maak je leuke filmpjes? Of ben je vertaler Arabisch of Farsi? Een kei op sociale media? Wil je deel uitmaken van onze adviesraad? Heb je zelf veel timmerervaring en wil je timmerbuddy worden... Of heb je zelf ideeën? We luisteren graag naar jou.